Evgeniy Ilyukhin

Moscow Liga Pro 11/19 02:31 - Evgeniy Ilyukhin v Artem Suntsov 11-9
Moscow Liga Pro 11/19 01:30 - Artem Suntsov v Evgeniy Ilyukhin 6-11
Moscow Liga Pro 11/19 00:00 - Evgeniy Ilyukhin v Anatoliy Ilyin 5-10
Moscow Liga Pro 11/18 22:30 - Evgeniy Ilyukhin v Igor Ramensky 11-7
Moscow Liga Pro 11/18 21:30 - Nikita Sukharnikov v Evgeniy Ilyukhin 11-9
Moscow Liga Pro 11/05 03:00 - Evgeniy Ilyukhin v Igor Abelmasov 12-10
Moscow Liga Pro 11/05 02:00 - Dmitry Karpov v Evgeniy Ilyukhin 7-11
Moscow Liga Pro 11/05 00:30 - Igor Abelmasov v Evgeniy Ilyukhin 8-11
Moscow Liga Pro 11/04 23:00 - Evgeniy Ilyukhin v Artem Suntsov 6-10
Moscow Liga Pro 11/04 21:30 - Evgeniy Ilyukhin v Dmitry Balakin 11-7
Liga Pro FNTR Moscow Open 10/29 19:30 - Igor Zemit v Evgeniy Ilyukhin 9-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 10/29 18:30 - Oleg Kutuzov v Evgeniy Ilyukhin 5-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 10/29 17:30 - Evgeniy Ilyukhin v Igor Zemit 9-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 10/29 16:30 - Alexey Korotylev v Evgeniy Ilyukhin 8-9
Moscow Liga Pro 10/27 02:32 - Artem Slashchev v Evgeniy Ilyukhin 10-10
Moscow Liga Pro 10/27 01:30 - Artem Suntsov v Evgeniy Ilyukhin 5-11
Moscow Liga Pro 10/27 01:00 - Evgeniy Ilyukhin v Artem Slashchev 3-11
Moscow Liga Pro 10/26 22:30 - Evgeniy Ilyukhin v Igor Abelmasov 9-10
Moscow Liga Pro 10/26 21:30 - Dmitry Korneev v Evgeniy Ilyukhin 12-10
Moscow Liga Pro 10/22 02:52 - Oleg Kutuzov v Evgeniy Ilyukhin 9-11
Moscow Liga Pro 10/22 02:00 - Dmitry Balakin v Evgeniy Ilyukhin 9-10
Moscow Liga Pro 10/22 00:30 - Sergey Kuzmin v Evgeniy Ilyukhin 7-10
Moscow Liga Pro 10/21 23:00 - Evgeniy Ilyukhin v Aleksandr Scherbinin 11-3
Moscow Liga Pro 10/21 21:30 - Evgeniy Ilyukhin v Oleg Kutuzov 8-11
Moscow Liga Pro 10/20 01:30 - Denis Sayanov v Evgeniy Ilyukhin 14-12
Moscow Liga Pro 10/20 00:00 - Evgeniy Ilyukhin v Karen Nalbandyan 7-11
Moscow Liga Pro 10/19 22:30 - Evgeniy Ilyukhin v Artem Slashchev 9-11
Moscow Liga Pro 10/19 21:30 - Pavel Chernetsov v Evgeniy Ilyukhin 8-5
Moscow Liga Pro 10/15 02:29 - Artem Suntsov v Evgeniy Ilyukhin 10-9
Moscow Liga Pro 10/15 02:00 - Denis Sayanov v Evgeniy Ilyukhin 11-9