Ushkyn-Kokshetau

결과

Kazakhstan National League 04/08 04:00 - VC 파블로다르 v Ushkyn-Kokshetau W 0-3
Kazakhstan National League 04/07 04:00 - VC 파블로다르 v Ushkyn-Kokshetau W 0-3
Kazakhstan National League 04/04 04:00 - VC 알타이 v Ushkyn-Kokshetau L 3-1
Kazakhstan National League 04/03 04:00 - VC 알타이 v Ushkyn-Kokshetau L 3-2
Kazakhstan National League 02/28 11:00 - Ushkyn-Kokshetau v Almaty W 3-0
Kazakhstan National League 02/27 05:00 - VC 파블로다르 v Ushkyn-Kokshetau W 1-3
Kazakhstan National League 02/26 11:00 - VC 알타이 v Ushkyn-Kokshetau L 3-2
Kazakhstan National League 02/24 05:00 - Ushkyn-Kokshetau v 디나모 타라즈 L 0-3
Kazakhstan National League 02/23 05:00 - 디나모-에실 SK v Ushkyn-Kokshetau L 3-0
Kazakhstan National League 02/22 11:00 - Ushkyn-Kokshetau v VC 아티라우 L 1-3
Kazakhstan National League 02/21 14:00 - 망기스타우 v Ushkyn-Kokshetau W 2-3
Kazakhstan National League 01/28 04:00 - Ushkyn-Kokshetau v VC 아티라우 L 0-3