Vasily Shirshov

Moscow Liga Pro 04/09 02:30 - Vasily Shirshov v Ivan Pandur View
Moscow Liga Pro 18-16,8-11,12-10 - Vasily Shirshov v Sergey Kuzmin 7-6
Moscow Liga Pro 04/09 00:00 - Andrey Menshikov v Vasily Shirshov 2-11
Moscow Liga Pro 04/08 15:30 - Andrey Menshikov v Vasily Shirshov 2-3
Moscow Liga Pro 04/08 14:30 - Vasily Shirshov v Ivan Pandur 3-2
Moscow Liga Pro 04/08 13:00 - Vasily Shirshov v Sergey Kuzmin 3-1
Moscow Liga Pro 04/08 12:00 - Andrey Menshikov v Vasily Shirshov 3-0
Moscow Liga Pro 04/08 03:00 - Andrey Menshikov v Vasily Shirshov 2-3
Moscow Liga Pro 04/08 02:30 - Sergey Kuzmin v Vasily Shirshov 3-2
Moscow Liga Pro 04/08 01:30 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 0-3
Moscow Liga Pro 04/08 00:30 - Andrey Menshikov v Vasily Shirshov 3-1
Moscow Liga Pro 04/07 03:30 - Vasily Shirshov v Ivan Pandur 3-1
Moscow Liga Pro 04/07 02:00 - Vasily Shirshov v Ivan Pandur 3-0
Moscow Liga Pro 04/07 01:30 - Andrey Menshikov v Vasily Shirshov 1-3
Moscow Liga Pro 04/07 00:00 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 1-3
Moscow Liga Pro 04/06 15:30 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 1-3
Moscow Liga Pro 04/06 14:00 - Sergey Kuzmin v Vasily Shirshov 1-3
Moscow Liga Pro 04/06 13:00 - Ivan Pandur v Vasily Shirshov 2-3
Moscow Liga Pro 04/06 12:30 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 3-1
Moscow Liga Pro 04/06 03:00 - Vasily Shirshov v Ivan Pandur 11-5
Moscow Liga Pro 04/06 03:00 - Vasily Shirshov v Ivan Pandur 3-0
Moscow Liga Pro 04/06 01:00 - Vasily Shirshov v Sergey Kuzmin 0-3
Moscow Liga Pro 04/06 00:00 - Andrey Menshikov v Vasily Shirshov 1-3
Moscow Liga Pro 04/05 15:00 - Vasily Shirshov v Andrey Menshikov 0-3
Moscow Liga Pro 04/05 14:30 - Sergey Kuzmin v Vasily Shirshov 3-1
Moscow Liga Pro 04/05 13:30 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 3-2
Moscow Liga Pro 04/05 13:30 - Vasily Shirshov v Vladislav Smaglyukov Cancelled
Moscow Liga Pro 04/05 12:30 - Andrey Menshikov v Vasily Shirshov 1-3
Moscow Liga Pro 04/04 19:30 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 3-0
Moscow Liga Pro 04/04 18:00 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 3-1