FC 푸투라 FC 푸투라   리히마엔 팔로세우라 리히마엔 팔로세우라
1 Goals 1
5 Corners 3
2 Corners (Half) 1
2 옐로우카드 1
0 래드카드 0
0 페널티골 수 0
0 선수교체 0
80 80
공격
70 70
70 70
위협적인 공격
58 58
8 8
샷온 타겟
3 3
5 5
샷오프 타겟
2 2
59 59
점유율
41 41
FC 푸투라 FC 푸투라   리히마엔 팔로세우라 리히마엔 팔로세우라
1 Goals 0
2 Corners 1
2 옐로우카드 1
0 래드카드 0
0 페널티골 수 0
0 선수교체 0
42 42
공격
35 35
36 36
위협적인 공격
29 29
5 5
샷온 타겟
0 0
3 3
샷오프 타겟
1 1
61 61
점유율
39 39

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 1.20 2.80 0.40 1.20 3.80
Away 1.20 5.40 0.60 1.00 7.80
Total 2.40 8.20 1.00 2.20 11.60
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 1.30 3.10 0.50 1.00 5.40
Away 1.50 4.10 0.50 0.90 7.40
Total 2.80 7.20 1.00 1.90 12.80

Pts

H F
1 1
0 1

Events

 • 6' - 1st Corner - FC Futura
 • 26' - 1st Yellow Card - (FC Futura)
 • 27' - 2nd Corner - RiPS
 • 30' - 1st Goal - (FC Futura) -
 • 33' - 3rd Corner - FC Futura
 • 44' - 2nd Yellow Card - (RiPS)
 • 45' - 3rd Yellow Card - (FC Futura)
 • Score After First Half - 1-0
 • 54' - 2nd Goal - (RiPS) -
 • 56' - 4th Corner - RiPS
 • 62' - 5th Corner - FC Futura
 • 62' - Race to 3 Corners - FC Futura
 • 80' - 6th Corner - FC Futura
 • 83' - 7th Corner - FC Futura
 • 83' - Race to 5 Corners - FC Futura
 • 88' - 8th Corner - RiPS
 • Score After Full Time - 1-1