Pts

1 2 3 4 5
Andrii Nakliutskyi 4 6 11 7 0
Yevhen Trunov 11 11 7 11 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yevhen Trunov
 • Game 1 Race to 5 - Yevhen Trunov
 • Game 1 Race to 7 - Yevhen Trunov
 • Game 1 Race to 9 - Yevhen Trunov
 • Game 1 - Yevhen Trunov won 4-11
 • Game 2 Race to 3 - Yevhen Trunov
 • Game 2 Race to 5 - Yevhen Trunov
 • Game 2 Race to 7 - Yevhen Trunov
 • Game 2 Race to 9 - Yevhen Trunov
 • Game 2 - Yevhen Trunov won 6-11
 • Game 3 Race to 3 - Andrii Nakliutskyi
 • Game 3 Race to 5 - Yevhen Trunov
 • Game 3 Race to 7 - Yevhen Trunov
 • Game 3 Race to 9 - Andrii Nakliutskyi
 • Game 3 - Andrii Nakliutskyi won 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Andrii Nakliutskyi
 • Game 4 Race to 5 - Andrii Nakliutskyi
 • Game 4 Race to 7 - Yevhen Trunov
 • Game 4 Race to 9 - Yevhen Trunov
 • Game 4 - Yevhen Trunov won 7-11