Pts

1 2 3 4 5
Senchenko, Maksym 5 11 11 11 0
Samaray, Maksym 11 9 9 8 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Maksym Samaray
 • Game 1 Race to 5 - Maksym Samaray
 • Game 1 Race to 7 - Maksym Samaray
 • Game 1 Race to 9 - Maksym Samaray
 • Game 1 - Maksym Samaray won 5-11
 • Game 2 Race to 3 - Maxim Senchenko
 • Game 2 Race to 5 - Maxim Senchenko
 • Game 2 Race to 7 - Maxim Senchenko
 • Game 2 Race to 9 - Maxim Senchenko
 • Game 2 - Maxim Senchenko won 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Maxim Senchenko
 • Game 3 Race to 5 - Maxim Senchenko
 • Game 3 Race to 7 - Maxim Senchenko
 • Game 3 Race to 9 - Maxim Senchenko
 • Game 3 - Maxim Senchenko won 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Maxim Senchenko
 • Game 4 Race to 5 - Maxim Senchenko
 • Game 4 Race to 7 - Maxim Senchenko
 • Game 4 Race to 9 - Maxim Senchenko
 • Game 4 - Maxim Senchenko won 11-8