Pts

1 2 3 4 5
Skhabitsky, Sergey 11 13 2 8 6
Ihor Vasylyshyn 9 11 11 11 11