ES 비리-챠틸론 ES 비리-챠틸론   푸리아니 잘리아니 푸리아니 잘리아니
0 Goals 0
4 Corners 3
3 Corners (Half) 3
1 옐로우카드 0
0 래드카드 0
0 페널티골 수 0
0 선수교체 0
68 68
공격
58 58
59 59
위협적인 공격
55 55
2 2
샷온 타겟
0 0
6 6
샷오프 타겟
2 2

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.20 1.00 0.80 1.00 4.00
Away 0.60 1.20 1.20 1.60 4.20
Total 0.80 2.20 2.00 2.60 8.20
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.50 1.30 0.70 0.90 3.20
Away 0.40 0.90 1.00 1.70 4.40
Total 0.90 2.20 1.70 2.60 7.60

Pts

H F
0
0

Events

  • 59' - 8th Corner - Furiani Agliani