Pts

1 2 3 4 5
Nazarov, Anatoliy 11 10 9 11 0
Mischenko, Vladislav 6 12 11 9 9