Roman Karpesh

Moscow Liga Pro 01/17 20:51 - Roman Karpesh v Viacheslav Samodumov 11-6
Moscow Liga Pro 01/17 19:00 - Kirill Abramov v Roman Karpesh 10-10
Moscow Liga Pro 01/17 17:30 - Roman Karpesh v Maksim Adushinov 10-5
Moscow Liga Pro 01/17 16:00 - Roman Karpesh v Vyacheslav Samodumov 10-9
Moscow Liga Pro 01/17 15:00 - Ying Demic v Roman Karpesh 8-10
Moscow Liga Pro 12/22 14:00 - Roman Karpesh v Aleksej Kuznecov 10-9
Moscow Liga Pro 12/22 12:30 - Pavel Pinkovskii v Roman Karpesh 4-7
Moscow Liga Pro 12/22 11:00 - Roman Karpesh v Semyon Korolev 11-7
Moscow Liga Pro 12/22 09:30 - Roman Karpesh v Ivan Kirpitnev 11-8
Moscow Liga Pro 12/22 08:15 - Aleksej Kuznecov v Roman Karpesh 6-10
Moscow Liga Pro 12/13 20:30 - Semyon Korolev v Roman Karpesh 14-16
Moscow Liga Pro 12/13 19:00 - Aleksei Innazarov v Roman Karpesh 6-8
Moscow Liga Pro 12/13 17:30 - Roman Karpesh v Semyon Korolev View
Moscow Liga Pro 12/13 16:00 - Roman Karpesh v Pavel Pinkovskii 5-2
Moscow Liga Pro 12/13 15:00 - Dmitry Merzlikin v Roman Karpesh 9-9
Moscow Liga Pro 12/06 19:00 - Dmitry Merzlikin v Roman Karpesh 6-6
Moscow Liga Pro 12/06 17:30 - Roman Karpesh v Viacheslav Samodumov 11-5
Moscow Liga Pro 12/06 16:00 - Roman Karpesh v Semyon Korolev 10-10
Moscow Liga Pro 12/06 15:00 - Aleksandr Burdin v Roman Karpesh 10-9
Moscow Liga Pro 11/25 13:50 - Roman Karpesh v Eduard Kabanov 8-10
Moscow Liga Pro 11/25 12:30 - Roman Karpesh v Viacheslav Samodumov 10-6
Moscow Liga Pro 11/25 11:30 - Roman Karpesh v Eduard Kabanov 11-4
Moscow Liga Pro 11/25 10:30 - Kirill Abramov v Roman Karpesh 5-11
Moscow Liga Pro 11/25 09:00 - Vladislav Melnikov v Roman Karpesh 11-5
Moscow Liga Pro 11/22 20:30 - Roman Karpesh v Vyacheslav Samodumov 10-10
Moscow Liga Pro 11/22 19:00 - Dmitry Merzlikin v Roman Karpesh 8-3
Moscow Liga Pro 11/22 17:30 - Roman Karpesh v Vyacheslav Samodumov 9-6
Moscow Liga Pro 11/22 16:00 - Roman Karpesh v Pavel Pinkovskii 11-7
Moscow Liga Pro 11/22 15:00 - Kirill Abramov v Roman Karpesh 8-9
Moscow Liga Pro 11/10 13:25 - Roman Karpesh v Semyon Korolev 10-3