Sergei Homutov Sergey Khomutov

Moscow Liga Pro 10/06 07:18 - Sergey Khomutov v Stanislav Oshkin 11-6
Moscow Liga Pro 10/06 06:30 - Igor Poletaev v Sergey Khomutov 12-10
Moscow Liga Pro 10/06 05:30 - Sergey Khomutov v Eduard Golovachev 11-13
Moscow Liga Pro 10/06 04:30 - Stanislav Oshkin v Sergey Khomutov 10-12
Moscow Liga Pro 09/23 07:30 - Ruben Arutiunov v Sergei Homutov 3-9
Moscow Liga Pro 09/23 06:00 - Ruben Arutiunov v Sergei Homutov 8-3
Moscow Liga Pro 09/23 05:00 - Evgeny Grishaev v Sergei Homutov 6-10
Moscow Liga Pro 09/23 04:30 - Sergei Homutov v Igor Poletaev View
Moscow Liga Pro 09/16 07:40 - Ivan Nirkov v Sergei Homutov 13-12
Moscow Liga Pro 09/16 06:00 - Sergei Homutov v Ruben Arutiunov 10-12
Moscow Liga Pro 09/16 05:30 - Ivan Nirkov v Sergei Homutov 8-10
Moscow Liga Pro 09/16 04:00 - Sergei Homutov v Georgiy Vahnin 10-9
Moscow Liga Pro 09/09 07:18 - Sergey Khomutov v Igor Poletaev 8-10
Moscow Liga Pro 09/09 05:00 - Sergey Khomutov v Georgiy Vakhnin 11-6
Moscow Liga Pro 09/09 04:00 - Mikhail Tsutaev v Sergey Khomutov 3-11
Moscow Liga Pro 08/30 02:44 - Sergey Khomutov v Eduard Golovachev 10-9
Moscow Liga Pro 08/30 02:00 - Alexey Slashchilin v Sergei Homutov 8-10
Moscow Liga Pro 08/30 00:30 - Igor Matveev v Sergei Homutov 9-11
Moscow Liga Pro 08/29 23:00 - Sergei Homutov v Eduard Golovachev 4-10
Moscow Liga Pro 08/29 21:30 - Sergei Homutov v Maxim Perunov 7-9
Moscow Liga Pro 08/26 07:54 - Sergey Khomutov v Igor Poletaev 10-8
Moscow Liga Pro 08/26 06:30 - Sergey Khomutov v Mikhail Tsutaev 9-10
Moscow Liga Pro 08/26 05:00 - Sergey Khomutov v Igor Poletaev 9-4
Moscow Liga Pro 08/26 04:00 - Georgiy Vakhnin v Sergey Khomutov 11-9
Moscow Liga Pro 08/25 07:04 - Eduard Golovachev v Sergey Khomutov 11-7
Moscow Liga Pro 08/25 05:00 - Sergey Khomutov v Igor Poletaev 10-12
Moscow Liga Pro 08/25 04:00 - Georgiy Vahnin v Sergey Khomutov 11-9
Moscow Liga Pro 08/23 02:40 - Stanislav Oshkin v Sergei Homutov 7-9
Moscow Liga Pro 08/23 01:30 - Stanislav Oshkin v Sergey Khomutov 9-9
Moscow Liga Pro 08/23 00:00 - Sergey Khomutov v Igor Poletaev 9-9