Viacheslav Kovalenko

결과

TT Cup Ukraine 08/13 11:55 - Viacheslav Kovalenko v Anton Veliiev L 0-3
TT Cup Ukraine 08/13 10:10 - Viacheslav Kovalenko v Ilya Gubarev L 1-3
TT Cup Ukraine 08/13 08:25 - Viacheslav Kovalenko v Ivan Kozyr L 1-3
TT Cup Ukraine 08/13 06:40 - Viacheslav Kovalenko v Maksim Ovcharenko L 1-3
TT Cup Ukraine 08/13 04:55 - Viacheslav Kovalenko v Vitalii Marushchak L 0-3
TT Cup Ukraine 08/12 13:05 - Viacheslav Kovalenko v Maksim Ovcharenko L 0-3
TT Cup Ukraine 08/12 10:45 - Vitalii Marushchak v Viacheslav Kovalenko L 3-1
TT Cup Ukraine 08/12 08:25 - Ilya Gubarev v Viacheslav Kovalenko L 3-0
TT Cup Ukraine 08/12 08:25 - Illia Hubarev v Viacheslav Kovalenko L 3-0
TT Cup Ukraine 08/12 07:15 - Viacheslav Kovalenko v Anton Veliiev L 1-3
TT Cup Ukraine 08/12 06:05 - Ivan Kozyr v Viacheslav Kovalenko L 3-2
TT Cup Ukraine 08/04 11:55 - Viacheslav Kovalenko v Mikhail Presnyakov W 3-1