Germany U21

U21 World Championship 07/30 14:30 - France U21 v Germany U21 L 23-22
U21 World Championship 07/29 19:45 - Germany U21 v Spain U21 L 21-26
U21 World Championship 07/27 17:30 - Tunisia U21 v Germany U21 W 21-27
U21 World Championship 07/26 15:15 - Germany U21 v Sweden U21 W 31-28
U21 World Championship 07/24 19:00 5 Germany U21 v 노르웨이 W 32-28
U21 World Championship 07/23 17:00 4 페로 제도 v Germany U21 W 21-29
U21 World Championship 07/21 15:00 3 Germany U21 v Republic of Korea U21 W 48-33
U21 World Championship 07/20 17:00 2 Chile U21 v Germany U21 W 25-51
U21 World Championship 07/18 09:00 1 Germany U21 v Hungary U21 W 25-21
International 07/02 11:15 - Switzerland U21 v Germany U21 W 23-33
International 07/01 14:00 1 France U21 v Germany U21 W 24-28
International 06/30 19:15 1 Germany U21 v Spain U21 W 28-25
International 11/06 11:30 - Denmark U21 v Germany U21 W 24-26
International 11/04 17:00 - France U21 v Germany U21 L 34-31