Esoccer Battle - 8 mins play

DateRHome v Away-
04/10 02:48 - Atletico Madrid (MeLToSiK) Esports v Chelsea (Kray) Esports View
04/10 02:48 - Inter (labotryas) Esports v Dortmund (KRaftVK) Esports View
04/10 02:36 - Chelsea (Kray) Esports v Inter (labotryas) Esports View
04/10 02:24 - Inter (labotryas) Esports v Atletico Madrid (MeLToSiK) Esports View
04/10 02:12 - Atletico Madrid (MeLToSiK) Esports v Ajax (Upcake22) Esports View
04/10 02:00 - Dortmund (KRaftVK) Esports v Atletico Madrid (MeLToSiK) Esports View
04/10 02:00 - Ajax (Upcake22) Esports v Inter (labotryas) Esports View
04/10 01:48 - Chelsea (Kray) Esports v Atletico Madrid (MeLToSiK) Esports View
04/10 01:48 - Dortmund (KRaftVK) Esports v Inter (labotryas) Esports View
04/10 01:36 - Inter (labotryas) Esports v Chelsea (Kray) Esports View
04/10 01:24 - Atletico Madrid (MeLToSiK) Esports v Inter (labotryas) Esports View
04/10 01:12 - Ajax (Upcake22) Esports v Atletico Madrid (MeLToSiK) Esports View
04/10 01:00 - Inter (labotryas) Esports v Ajax (Upcake22) Esports View
04/10 01:00 - Atletico Madrid (MeLToSiK) Esports v Dortmund (KRaftVK) Esports View
04/10 00:18 - Napoli (MeLToSiK) Esports v Real Madrid (Kray) Esports View
04/10 00:18 - Tottenham (labotryas) Esports v Bayern(KRaftVK) Esports View
04/10 00:06 - Real Madrid (Kray) Esports v Tottenham (labotryas) Esports View
04/09 23:54 - Tottenham (labotryas) Esports v Napoli (MeLToSiK) Esports View
04/09 23:42 - Napoli (MeLToSiK) Esports v PSG (Upcake22) Esports View
04/09 23:30 - Bayern(KRaftVK) Esports v Napoli (MeLToSiK) Esports View
04/09 23:30 - PSG (Upcake22) Esports v Tottenham (labotryas) Esports View
04/09 23:18 - Real Madrid (Kray) Esports v Napoli (MeLToSiK) Esports View
04/09 23:18 - Bayern(KRaftVK) Esports v Tottenham (labotryas) Esports View
04/09 23:06 - Tottenham (labotryas) Esports v Real Madrid (Kray) Esports View
04/09 22:54 - Napoli (MeLToSiK) Esports v Tottenham (labotryas) Esports View
04/09 22:42 - PSG (Upcake22) Esports v Napoli (MeLToSiK) Esports View
04/09 22:30 - Tottenham (labotryas) Esports v PSG (Upcake22) Esports View
04/09 22:30 - Napoli (MeLToSiK) Esports v Bayern(KRaftVK) Esports View
04/09 22:18 - Arsenal (labotryas) Esports v Liverpool (KRaftVK) Esports View
04/09 22:18 - Tottenham (MeLToSiK) Esports v Man Utd (Kray) Esports View