Chernyye Grifony Chernyye Grifony   Reaktivnyye Bizony Reaktivnyye Bizony
0 Pts 0
Shots
페널티골 수
Goals on Power Play
-

Pts

1 2 3 F AP
1 3 4 8 9
3 4 1 8 8

Events

 • Goal 1 - Reaktivnyye Bizony -
 • Goal 2 - Reaktivnyye Bizony -
 • Race to 2 - Reaktivnyye Bizony
 • Goal 3 - Chernyye Grifony -
 • Goal 4 - Reaktivnyye Bizony -
 • Race to 3 - Reaktivnyye Bizony
 • Score After 1st Period - 1-3
 • Goal 5 - Chernyye Grifony -
 • Goal 6 - Reaktivnyye Bizony -
 • Race to 4 - Reaktivnyye Bizony
 • Goal 7 - Reaktivnyye Bizony -
 • Race to 5 - Reaktivnyye Bizony
 • Goal 8 - Chernyye Grifony -
 • Goal 9 - Reaktivnyye Bizony -
 • Goal 10 - Reaktivnyye Bizony -
 • Goal 11 - Chernyye Grifony -
 • Score After 2nd Period - 4-7
 • Goal 12 - Reaktivnyye Bizony -
 • Goal 13 - Chernyye Grifony -
 • Goal 14 - Chernyye Grifony -
 • Goal 15 - Chernyye Grifony -
 • Goal 16 - Chernyye Grifony -
 • Score After 3rd Period - 8-8
 • Score After Over Time - 8-8
 • Shootout Penalty 1 - Reaktivnyye Bizony - Miss
 • Shootout Penalty 1 - Chernyye Grifony - Miss
 • Shootout Penalty 2 - Reaktivnyye Bizony - Miss
 • Shootout Penalty 2 - Chernyye Grifony - Miss
 • Shootout Penalty 3 - Reaktivnyye Bizony - Miss