Tokyo City Keiba 2023-01-24 05:45

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Peaceful Dance Hiroyuki Inoue Fumio Matoba SP
01/23 13:46
8.500
01/24 05:45
2 Gambanteinn Yutaka Tsujino Ryo Kosugi SP
01/23 13:46
101.000
01/24 05:45
3 Ikeno Gal Chan Naomitsu Okano Taisei Nakahara (1.0) SP
01/23 13:46
201.000
01/24 05:45
4 1 Shita Bed Shin Tachibana Shohei Takahashi SP
01/23 13:46
8.000
01/24 05:46
5 4 Amaryllis Rosso Keiji Nakamichi Ryo Fujita SP
01/23 13:46
51.000
01/24 05:45
6 Madam Queen Bee Nobuhiro Onodera Ryota Sugawara (1.0) SP
01/23 13:46
34.000
01/24 05:46
7 Logi Deep Yoriaki Murakami Niihara Shuma (1.0) SP
01/23 13:46
41.000
01/24 05:45
8 Colorful Fresco Keiji Nakamichi Kota Motohashi SP
01/23 13:46
51.000
01/24 05:45
9 3 Leesan Eye Katsunori Arayama Tsubasa Sasagawa SP
01/23 13:46
5.000
01/24 05:45
10 2 Hiro Shige Jack Tomohiro Arai Genki Fujimoto SP
01/23 13:46
2.800
01/24 05:46
11 Transcendental Kazumasa Sakamoto Akira Harita SP
01/23 13:46
71.000
01/24 05:45
12 Arco Diosa Hiroshi Takami Sho Yoshii SP
01/23 13:46
21.000
01/24 05:45
13 Harmonica Nobuhiro Onodera Ryo Novata (1.0) SP
01/23 13:46
251.000
01/24 05:45
14 Flame Joker Katsunori Arayama Taito Mori SP
01/23 13:46
2.750
01/24 05:46